Historia rynku Forex

rachunek demo forex

Rynek walutowy Forex istnieje dopiero od 1944 roku. Nie ma jeszcze 100 lat, ale tak dynamicznie się rozwija, że oddziałuje na wiele innych rynków finansowych. Data uruchomienia Forexu zbiega się z momentem ustalenia wartości walut wobec dolara amerykańskiego.

Tworzenie stabilnego systemu monetarnego

Dokładnie w 1944 roku, na mocy zawartego w Bretton Woods porozumienia, udało się określić, jaką mają wartość poszczególne waluty krajowe wobec dolara amerykańskiego. Tym samym stał się on stabilnym punktem w przypadku wyceny walut na międzynarodowym rynku walutowym Forex. Z kolei sam dolar amerykański był wyceniany w odniesieniu do złota – za jedną uncję złota płacono wówczas 35 dolarów.

Poza określeniem wartości walut narodowych w stosunku do dolara amerykańskiego, porozumienie z Bretton Woods dało założenia, na bazie których miano stworzyć stabilny międzynarodowy system monetarny, który miał zlikwidować zjawisko spekulacji walutami międzynarodowymi i zapobiegać przemieszczaniu się pieniędzy pomiędzy krajami w sposób dowolny.

Powstanie Forexa

Po II wojnie światowej wszystkie kraje uczestniczące w negocjacjach w Bretton Woods, i podpisujące porozumienie, uzgodniły, że ich wspólnym celem będzie dążenie do utrzymania w długim okresie wartości swojej waluty w możliwie wąskim zakresie wobec dolara. Na mocy porozumienia dolar amerykański został najstabilniejszą i najmocniejszą walutą na nowo utworzonym rynku walutowym – na Forexie.

Pomimo, że porozumienie z Bretton Woods funkcjonowało, doszło w międzyczasie do dużej migracji kapitału, w związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu odbudowanie obiektów zniszczonych w czasie wojny. Doprowadziło to do destabilizacji stawek międzynarodowej wymiany walutowej ustalonych we wspomnianych negocjacjach. Dlatego w 1971 roku trzeba było zawiesić porozumienie w zakresie wymiany dolara amerykańskiego na złoto, a kolejne dwa lata podaż i popyt były kontrolowane na rynku walutowym Forex przez waluty największych państw, o prężnie rozwiniętej gospodarce.

Forex obecnie

Po destabilizacji rynków finansowych na świecie w latach 70-tych i 80-tych poprzedniego stulecia, nastąpiło uspokojenie nastrojów na międzynarodowym rynku walutowym. Handel na Forexie mógł rozpocząć się na dobre.

Forex jest największym rynkiem na świecie, gdzie na co dzień, przez 24 godziny na dobę, przez 5 dni w tygodniu, banki, korporacje międzynarodowe, rządy, banki centralne, jak i inwestorzy z całego świata przeprowadzają operacje wymiany walut. Zaletą tego rynku jest ogromna płynność, stwarzająca szanse na szybkie wypracowanie zysków, ale i istnieje tu ryzyko pokaźnych strat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *