Litwa w strefie euro od 2015

Kolejny kraj dołączy do strefy euro z początkiem przyszłego roku. Litwa stanie się częścią wspólnoty walutowej 1 stycznia 2015 roku – mimo sprzeciwu 60 procent obywateli.

Litewskie władze przewidują pół miesiąca na utrzymanie rozliczeń w obowiązujących jeszcze do końca roku litach. Przez ten czas jednak reszta wydawana będzie w euro. Po tym czasie wszystkie transakcje będą musiały być zawierane w euro. Wymiany dokonywać będą zarówno banki państwowe, jak i komercyjne.

Co ciekawe, wymiana walut krajowej na wspólną odbywa się bez zgody obywateli. Badanie opinii publicznej sprzed dwóch miesięcy pokazało, że tylko 40% Litwinów popiera pomysł wprowadzenia euro na Litwę. Z komentarza władz można wyczytać, że pobudki do tego ruchu nie były wyłącznie ekonomiczne. Premier Litwy wspomniał w komentarzu do tego ruchu o zwiększeniu bezpieczeństwa kraju dzięki dołączeniu do wspólnoty walutowej. Wskazuje się, że państwo, którego niepodległość liczy dopiero 24 lata, chciało w ten sposób podkreślić integrację z Europą i niezależność od Rosji. Litwa co prawda była pod jej władzą do roku 1918, ale później do roku 1990 funkcjonowała jako Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka. Zakusy Rosji dotyczące przywrócenia ZSRR, jeśli są rzeczywiste i gdyby rzeczywiście doszły do skutku, mogłyby dotyczyć również terytorium Litwy. Przyjęcie euro podkreśla przynależność Litwy do Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że z początkiem tego roku euro przyjęła sąsiadująca z Litwą Łotwa. Polska z kolei ogłosiła gotowość do przyjęcia euro w ciągu mniej niż dwóch lat. Unia walutowa miałaby również kłaść nacisk na przyleganie Polski do świata Zachodu. Przy zamianie złotówki na euro rząd może też liczyć na nieco większe poparcie obywateli niż miało to miejsce na Litwie. W ostatnich sondażach eurosceptyków było mniej więcej tyle samo, co euroentuzjastów, z kilkuprocentowymi różnicami w obie strony w zależności od badania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *