NBP a kursy walut

średni kurs euro

NBP czyli Narodowy Bank Polski pełni funkcje banku centralnego. Powiązane jest to z emisją odpowiedniej ilości pieniędzy na rynek, co jest związane z utrzymaniem danego poziomu inflacji, czyli wartości pieniądza i większych lub mniejszych możliwości nabywczych przez niego.

Jest również nierozerwalnie połączony z innymi bankami i pełni nad nimi funkcje regulacyjne. To jest ważne z punktu widzenia ich klientów czyli nas, ponieważ NBP jest gwarantem bezpieczeństwa depozytów tam zgromadzonych oraz całkowitej stabilności całego sektora bankowego w Polsce, a przy tym sprawdza poprawność systemu płatności w kraju.

Ostatnią szeroką funkcją, która nie ma bezpośredniego wpływu na obywateli jest obsługa wszystkich rachunków budżetu naszego państwa oraz instytucji z nim powiązanych, a także realizacja zleceń płatniczych przez wszystkie te organy powierzonych.

NBP i wpływ na kursy walut

W powiązaniu z pierwszą funkcją, czyli z emisją danej ilości pieniędzy w postaci polskich złotych na rynek, NBP ma wpływ na średnie kursy walut w relacji z naszą walutą. Zwiększając ilość pieniądza w obiegu, NBP osłabia złotego na rynku międzynarodowym w stosunku do średniego kursu euro, czy średniego kursu dolara oraz wielu innych walut.

Oczywiście jest to powiązane z całą sytuacją makroekonomiczną na rynku globalnym, ponieważ jest to system naczyń powiązanych i wpływających na siebie wzajemnie z niezliczoną ilością zmiennych.

Jednak należy pamiętać, że działania NBP podczas emisji waluty, mają wpływ na kursy walut NBP. Jest to ważne z punktu widzenia inwestorów na przykład podczas planowania inwestycji w danym zagranicznym kraju. NBP planuje swoją politykę monetarną, zakłada cel inflacyjny i na tej podstawie można również prognozować, czy waluta będzie słabsza czy mocniejsza w najbliższych miesiącach czy latach.

Jest to jeden z elementów podejmowania decyzji międzynarodowych korporacji w momencie planowania inwestycji w danym kraju. Oczywiście jest to również powiązane z sytuacją polityczną w danym kraju oraz wieloma innymi czynnikami jak ulgi podatkowe, legislacja itd.

Ustalanie kursów walut przez NBP

Istnieją 3 prawa ustalania kursów walut przez rządy i banki państwowe. Są to tzw. „reżimy kursowe”: kurs sztywny, kurs płynny oraz kurs o ograniczonych wahaniach.

Nie wgłębiając się w każdy po kolei wskazujemy tutaj, że NBP oraz rząd przyjęły kurs płynny. Stąd kursy walut NBP są zależne od rynku, czyli popytu i podaży na daną walutę i na tej podstawie są widoczne jej notowania na rynku międzynarodowym. Dlatego podczas gdy w krótkim czasie popyt na walutę rośnie, wtedy kurs waluty i jej notowania również rosną, a kiedy podaż jest w wyższa to mamy do czynienia ze spadkiem kursu waluty w kraju.

NBP ma wpływ na kursy walut

Podsumowując, kursy walut są częściowo zależne od NBP oraz rządu. Globalni inwestorzy uważnie przyglądają się między innymi polityce kursowej oraz monetarnej danego kraju podczas planowania oraz podejmowania ważnych decyzji inwestycyjnych.

Ma to również wpływ na nas, ponieważ jesteśmy częściowo zależni od NBP podczas kupowania pod danej cenie walut w kantorach, planując np. wyjazd za granicę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *