Tag: oddajcie nasze złoto

Polskie złoto za morzem

Na miesiąc przed wybuchem drugiej wojny światowej Narodowy Bank Polski podjął decyzję o wywiezieniu większości polskiego złota i zdeponowaniu go w Wielkiej Brytanii. Trudno w to uwierzyć, ale 74 lata później niemal 100 ton polskiego złota nadal znajduje się w Anglii. Na swojej stronie internetowej, organizatorzy akcji „Oddajcie Nasze Złoto” […]