Tag: inflacja

Abenomika – z czym to się je?

kursy walut w kantorach

Czytając najnowsze doniesienia ze świata finansów i gospodarki, coraz częściej można natknąć się na termin “abenomika”. Nie każdy jednak wie, do czego to słówko odnieść, w jakim kontekście odczytywać. Gospodarka, do której się odnosi, należy natomiast do jednej z najważniejszych na świecie. Abenomika to plan premiera Japonii, Shinzo Abe, na […]

Euro w Polsce za 20 miesięcy?

ceny walut

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że z końcem 2015 roku spełnimy kryteria warunkujące wstąpienie do unii walutowej. Wtedy właśnie deficyt budżetowy ma osiągnąć wymagany przez tzw. kryteria konwergencji poziom 3% PKB. Wymogi Unii Europejskie są częścią dorobku prawnego UE, tzw. acquis communautaire („dorobek wspólnotowy”), który jest zbiorem wszystkich praw, traktat, regulacji i […]