Tag: kupno walut

Zieloni tracą euro

Wsparcie finansowe organizacji to wyjątkowy rodzaj zaufania. Powierzamy komuś środki i wierzymy,że je wykorzystają zgodnie z założonym celem – to dość duża wiara we wspieraną instytucję. Może ona zostać nadszarpnięta, jeśli, powiedzmy, 2.8 miliona euro datków przepadają. Organizacją tą jest Greenpeace, założona w kanadzie przeszło 40 lat temu. Jest ona […]