Tag: rosja

Euro w Polsce za 20 miesięcy?

ceny walut

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że z końcem 2015 roku spełnimy kryteria warunkujące wstąpienie do unii walutowej. Wtedy właśnie deficyt budżetowy ma osiągnąć wymagany przez tzw. kryteria konwergencji poziom 3% PKB. Wymogi Unii Europejskie są częścią dorobku prawnego UE, tzw. acquis communautaire („dorobek wspólnotowy”), który jest zbiorem wszystkich praw, traktat, regulacji i […]